Mưu Sĩ Đại Thần - 10/35 USLT - 35/35 LT

vietphimnhac

Super Moderator
#1

Phim Hàn Quốc Mưu Sĩ Đại Thần USLT Đại Phong Thủy The Great Seer

Info

Genre: Historical, politic, action, romance
Episodes: 36
Broadcast network: SBS


Cast
Ji Sung as Ji Sang
Lee David as young Ji Sang
Song Chang Ui as Lee Jung Geun
Noh Young Hak as young Jung Geun
Ji Jin Hee as Lee Sung Gye
Kim So Yun as Hae In
Son Na Eun as young Hae In
Lee Yoon Ji as Ban Ya
Park Min Ji as young Ban Ya


HDTV.avi
Download
Ryushare
Click Here Register New Account free download or buy Account Ryushare premium max download speeds.
Muu Si Dai Than
http://ryushare.com/4b9439ff32dc/MuuSiDaiThan_01.avi
http://ryushare.com/4aab655a2811/MuuSiDaiThan_02.avi
http://ryushare.com/567e31bae1e0/MuuSiDaiThan_03.avi
http://ryushare.com/427beb8b7d3c/MuuSiDaiThan_04.avi
http://ryushare.com/49c290b50a6b/MuuSiDaiThan_05.avi
http://ryushare.com/4b9439ff32dd/MuuSiDaiThan_06.avi
http://ryushare.com/4aab655a2813/MuuSiDaiThan_07.avi
http://ryushare.com/427beb8b7d3d/MuuSiDaiThan_08.avi
http://ryushare.com/49c290b50a6c/MuuSiDaiThan_09.avi
http://ryushare.com/49c290b50a6d/MuuSiDaiThan_10.avi

Dai Phong Thuy

http://ryushare.com/4aab655a27f8/DaiPhongThuy_01.avi
http://ryushare.com/49c290b50a51/DaiPhongThuy_02.avi
http://ryushare.com/55955d15cdbd/DaiPhongThuy_03.avi
http://ryushare.com/427beb8b7d32/DaiPhongThuy_04.avi
http://ryushare.com/40aa424158b9/DaiPhongThuy_05.avi
http://ryushare.com/49c290b50a56/DaiPhongThuy_06.avi
http://ryushare.com/567e31bae1ce/DaiPhongThuy_07.avi
http://ryushare.com/4aab655a27fe/DaiPhongThuy_08.avi
http://ryushare.com/55955d15cdd4/DaiPhongThuy_09.avi
http://ryushare.com/49c290b50a58/DaiPhongThuy_10.avi
http://ryushare.com/419316e66595/DaiPhongThuy_11.avi
http://ryushare.com/4b9439ff32d0/DaiPhongThuy_12.avi
http://ryushare.com/4aab655a2806/DaiPhongThuy_13.avi
http://ryushare.com/4aab655a2805/DaiPhongThuy_14.avi
http://ryushare.com/419316e66596/DaiPhongThuy_15.avi
http://ryushare.com/49c290b50a5a/DaiPhongThuy_16.avi
http://ryushare.com/49c290b50a59/DaiPhongThuy_17.avi
http://ryushare.com/49c290b50a62/DaiPhongThuy_18.avi
http://ryushare.com/4aab655a280c/DaiPhongThuy_19.avi
http://ryushare.com/427beb8b7d3b/DaiPhongThuy_20.avi
http://ryushare.com/49c290b50a64/DaiPhongThuy_21.avi
http://ryushare.com/55955d15cdd9/DaiPhongThuy_22.avi
http://ryushare.com/419316e66597/DaiPhongThuy_23.avi
http://ryushare.com/49c290b50a65/DaiPhongThuy_24.avi
http://ryushare.com/49c290b50a66/DaiPhongThuy_25.avi
http://ryushare.com/49c290b50a67/DaiPhongThuy_26.avi
http://ryushare.com/4b9439ff32da/DaiPhongThuy_27.avi
http://ryushare.com/419316e66598/DaiPhongThuy_28.avi
http://ryushare.com/49c290b50a68/DaiPhongThuy_29.avi
http://ryushare.com/49c290b50a6a/DaiPhongThuy_30.avi
http://ryushare.com/55955d15cddb/DaiPhongThuy_31.avi
http://ryushare.com/40aa424158c1/DaiPhongThuy_32.avi
http://ryushare.com/4aab655a2810/DaiPhongThuy_33.avi
http://ryushare.com/49c290b50a69/DaiPhongThuy_34.avi
http://ryushare.com/4b9439ff32db/DaiPhongThuy_35End.avi
Hotfile
Muu Si Dai Than

http://hotfile.com/dl/231100396/072a7ca/MuuSiDaiThan_01.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100346/261916e/MuuSiDaiThan_02.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100177/59f45ce/MuuSiDaiThan_03.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100338/bbf0e41/MuuSiDaiThan_04.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100353/a0ab09f/MuuSiDaiThan_05.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100732/f39ec05/MuuSiDaiThan_06.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100941/365987e/MuuSiDaiThan_07.avi.html
http://hotfile.com/dl/231101044/3e55d1b/MuuSiDaiThan_08.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100907/eafebdb/MuuSiDaiThan_09.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100938/87ca4fc/MuuSiDaiThan_10.avi.html

Dai Phong Thuy
http://hotfile.com/dl/231096687/c824a02/DaiPhongThuy_01.avi.html
http://hotfile.com/dl/231096829/b79d31a/DaiPhongThuy_02.avi.html
http://hotfile.com/dl/231096790/95d7ffa/DaiPhongThuy_03.avi.html
http://hotfile.com/dl/231096669/8652541/DaiPhongThuy_04.avi.html
http://hotfile.com/dl/231096850/507dac1/DaiPhongThuy_05.avi.html
http://hotfile.com/dl/231096855/46463a6/DaiPhongThuy_06.avi.html
http://hotfile.com/dl/231097506/5d7c13a/DaiPhongThuy_07.avi.html
http://hotfile.com/dl/231097645/a0e8758/DaiPhongThuy_08.avi.html
http://hotfile.com/dl/231097796/420e06c/DaiPhongThuy_09.avi.html
http://hotfile.com/dl/231097893/1458897/DaiPhongThuy_10.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098028/c731d24/DaiPhongThuy_11.avi.html
http://hotfile.com/dl/231097772/7ac1479/DaiPhongThuy_12.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098558/9c44e91/DaiPhongThuy_13.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098174/c17bd13/DaiPhongThuy_14.avi.html
http://hotfile.com/dl/231097907/67f2985/DaiPhongThuy_15.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098416/b023b52/DaiPhongThuy_16.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098160/08ae7d4/DaiPhongThuy_17.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098978/8d239ff/DaiPhongThuy_18.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098411/508ab3d/DaiPhongThuy_19.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098295/2bb1dfc/DaiPhongThuy_20.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099223/747b962/DaiPhongThuy_21.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099358/41c7d36/DaiPhongThuy_22.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099128/22d4bcb/DaiPhongThuy_23.avi.html
http://hotfile.com/dl/231098968/46c0f36/DaiPhongThuy_24.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099289/f601c9d/DaiPhongThuy_25.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099896/5d5d904/DaiPhongThuy_26.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099347/94e4a6d/DaiPhongThuy_27.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099421/06851e4/DaiPhongThuy_28.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099366/67329e3/DaiPhongThuy_29.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100105/e5036c1/DaiPhongThuy_30.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099466/409b602/DaiPhongThuy_31.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099733/1883d2a/DaiPhongThuy_32.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099451/89f8f72/DaiPhongThuy_33.avi.html
http://hotfile.com/dl/231099961/665b740/DaiPhongThuy_34.avi.html
http://hotfile.com/dl/231100208/c20974f/DaiPhongThuy_35End.avi.html
[/QUOTE]
Uploaded
Click Here Register New Account free download or buy account Uploaded premium max download speeds.
Muu Si Dai Than
http://uploaded.net/file/qsofgdtt/MuuSiDaiThan_01.avi
http://uploaded.net/file/xeiv2xjq/MuuSiDaiThan_02.avi
http://uploaded.net/file/45yohocu/MuuSiDaiThan_03.avi
http://uploaded.net/file/2c5gkg8g/MuuSiDaiThan_04.avi
http://uploaded.net/file/r0eg5vmk/MuuSiDaiThan_05.avi
http://uploaded.net/file/wb5hwl9l/MuuSiDaiThan_06.avi
http://uploaded.net/file/0v9nztku/MuuSiDaiThan_07.avi
http://uploaded.net/file/2p99po54/MuuSiDaiThan_08.avi
http://uploaded.net/file/qs1jug1v/MuuSiDaiThan_09.avi
http://uploaded.net/file/sz1fmgxb/MuuSiDaiThan_10.avi
Dai Phong Thuy
http://uploaded.net/file/89ncxafi/DaiPhongThuy_01.avi
http://uploaded.net/file/r5uq89b9/DaiPhongThuy_02.avi
http://uploaded.net/file/sas5vpoi/DaiPhongThuy_03.avi
http://uploaded.net/file/7w1ihzey/DaiPhongThuy_04.avi
http://uploaded.net/file/fk5tsf8h/DaiPhongThuy_05.avi
http://uploaded.net/file/d6gjwylk/DaiPhongThuy_06.avi
http://uploaded.net/file/y1jqx1ws/DaiPhongThuy_07.avi
http://uploaded.net/file/mdb2tahq/DaiPhongThuy_08.avi
http://uploaded.net/file/0j0ftjd5/DaiPhongThuy_09.avi
http://uploaded.net/file/q6w4tgk7/DaiPhongThuy_10.avi
http://uploaded.net/file/2r6udfj0/DaiPhongThuy_11.avi
http://uploaded.net/file/su5hlunm/DaiPhongThuy_12.avi
http://uploaded.net/file/r22uym6d/DaiPhongThuy_13.avi
http://uploaded.net/file/t0zxb3of/DaiPhongThuy_14.avi
http://uploaded.net/file/r85suofz/DaiPhongThuy_15.avi
http://uploaded.net/file/yoo75l5v/DaiPhongThuy_16.avi
http://uploaded.net/file/rdrsc8ub/DaiPhongThuy_17.avi
http://uploaded.net/file/dfeyasp8/DaiPhongThuy_18.avi
http://uploaded.net/file/8akc08i9/DaiPhongThuy_19.avi
http://uploaded.net/file/0he3fzqc/DaiPhongThuy_20.avi
http://uploaded.net/file/1361zyo0/DaiPhongThuy_21.avi
http://uploaded.net/file/xr2soju2/DaiPhongThuy_22.avi
http://uploaded.net/file/qpdy4ivx/DaiPhongThuy_23.avi
http://uploaded.net/file/7s8mb3e7/DaiPhongThuy_24.avi
http://uploaded.net/file/6eaa8mo6/DaiPhongThuy_25.avi
http://uploaded.net/file/df40ltbn/DaiPhongThuy_26.avi
http://uploaded.net/file/s3s3oorp/DaiPhongThuy_27.avi
http://uploaded.net/file/qezeh80n/DaiPhongThuy_28.avi
http://uploaded.net/file/8uawf7y8/DaiPhongThuy_29.avi
http://uploaded.net/file/dmpacpkq/DaiPhongThuy_30.avi
http://uploaded.net/file/bj129blo/DaiPhongThuy_31.avi
http://uploaded.net/file/vway6lun/DaiPhongThuy_32.avi
http://uploaded.net/file/cgj5q03m/DaiPhongThuy_33.avi
http://uploaded.net/file/2nmhikcq/DaiPhongThuy_34.avi
http://uploaded.net/file/ujhn1gh3/DaiPhongThuy_35End.avi
 
#2

Phụ kiện thời trang nam - Tôn Vinh Nét Đẹp Phái Mạnh.

Fashion 4U giới thiệu đến các bạn BST về túi quai chéo

và balo ví da, thắt lưng, cực “CHẤT” dành cho Phái Mạnh

Website: thoitrangdep4u[.] com

Sản Phẩm được đảm bảo:
  • Chất Lượng tuyệt vời
  • Gía hợp lý so với các shop ngoài thị trường - Với phương châm giá gốc chất lượng vàng
  • Dịch vụ chu đáo, tư vấn miễn phí
  • Túi Đeo Chéo Vải Bố Cá Tính V 048 Giá 280k
Với xu hướng hiện đại năng động, những chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn đang được các bạn trẻ yêu thích với tông màu nâu đặc trưng của vải bố chưa bao giờ lỗi mốt, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau khi bạn đi làm, đi học hay đi chơi.. túi đeo chéo luôn là phụ kiện góp phần giúp bạn thêm lịch lãm đối với người đối diện.

Túi đeo chéo nam tphcm - vải bố cá tínhtúi đeo chéo nam giá rẻ tphcm
Từ khóa được tìm kiếm nhiều: túi đeo chéo vải bốtúi đeo chéo namtúi nam đeo chéotúi đeo chéo nam vải bốtúi đeo chéo da namtúi đeo chéo nam tphcmtúi đeo chéo nam đẹp túi đeo chéo đẹp
thời trang đẹp
Một điểm nhấn rất thu hút với chiếc túi đeo chéo phong cách này là chi tiết da bò được phối trên bề mặt nắp túi, đường dọc chi tiết da với nút vòng kim loại trước thân túi, tạo nên sự phá cách đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt, thời trang.

Túi xách nam đeo chéo có kích thước cao 27cm x dài 23.5cm x rộng 6, thích hợp để bạn đựng được sách vở, tài liệu, ipad, máy tính bảng kích cỡ lớn khoảng 9-10inch. Với một ngăn khóa kéo chính, bên trong túi còn 1 ngăn phụ khóa kéo, nhiều ngăn hộp nhỏ, phía sau có thêm một ngăn khóa phụ, để bạn đựng thêm nhiều bút viết, điện thoại, sạc pin… hay vật dụng cá nhân nhỏ gọn.

Từng chi tiết của túi đeo chéo đều được chăm chút tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ đều tay, chi tiết phối da bò cho khóa kéo tông màu nâu đẹp mắt, đem đến sự tinh tế cho sản phẩm, nút bấm gài kim loại sáng bóng, chống gỉ sét để bạn yên tâm với độ bền chắc của sản phẩm.

Dây đeo của túi có bản dây to, mềm mại, êm vai, có tăng đơ điều chỉnh độ dài ngắn thích hợp giúp các đấng mày râu thoải mái trong việc mang theo bên mình khi đi học, đi làm hay ra ngoài cùng bè bạn.

Sản phẩm túi đeo chéo phong cách V048 không chỉ đơn giản là chiếc túi gọn gàng mà còn là phụ kiện thời trang, mà bất kì một bạn nam nào cũng nên sở hữu ngay cho mình một chiếc.

túi đeo chéo nam tphcm
 
Top