Mật Danh 2 20/20Tập HDTV/AVI/MKV Completed

hanhphucdonso

Super Moderator
#1

Title: 아이리스 II / Airiseu II / IRIS II
Also known as: 아이리스2 (IRIS 2) / 아이리스 시즌2 (IRIS Season 2)
Episodes: 20
Broadcast network: KBS2
Broadcast period: 2013-Feb-13 to 2013-Apr-18
Air time: Wednesday & Thursday 22:00
Original Soundtrack: IRIS II OST
Language: Korean
Country: South Korea
Subtitles: English (will be added later)
RAWs credit to dr_dante & ays @ doramax264

Production Credits
Production Company: Taewon Entertainment
Director: Pyo Min Soo, Kim Tae Hoon (김태훈)
Screenwriter: Jo Kyu Won (조규원)

Main Cast
Jang Hyuk as Jung Yoo Gun
Park Gun Tae as young Yoo Gun
Lee Da Hae as Ji Soo Yun
Kim So Hyun as young Soo Yun
Lee Bum Soo as Yoo Joong Won
Oh Yun Soo as Choi Min
Yoon Doo Joon as Seo Hyun Woo
Im Soo Hyang as Kim Yun Hwa
Lee Joon as Yoon Shi Hyuk
Kim Young Chul as Baek San
Jung Suk Won as young Baek San

NSS
Kim Il Woo as Kang Chul Hwan
Baek Sung Hyun as Kang Byung Jin
Sung Dong Il as Park Joon Han (ep. 1)
Yoon Joo Sang as Oh Hyun Kyu
Jun Jae Hyung as Pyo Jin Hwan
Cha Hyun Jung as Yoo Hae Young (NSS Dispatch Team Leader)
Lee Seung Hak (이승학) as Kim Ji Hun
Kim Hyung Gon (김형곤) as Song Young Min

North Korea Party
Kim Seung Woo as Park Chul Young
Yoon So Yi as Park Tae Hee

IRIS
?? as Mr. Black
David Mclnnics (데이비드 맥기니스) as Rey (IRIS Operations Team Leader)
Yoon Joo Hee as Lee Soo Jin
Kim Ji Min (김지민) as Jamie
Go Yoon (고윤) as Yoo Jin

Other
Lee Jung Gil as Jo Myung Ho
Jo Sung Ha as Ha Seung Jin
Yoo Min as Sato Eriko
Jung Joon Ho as Jin Sa Wo (cameo)
Download
[HIDE-REPLY]

Hotfile
Mã:
AVI
http://hotfile.com/dl/204639340/067fca1/MatDanh201.avi.html
http://hotfile.com/dl/204639351/3703c03/MatDanh202.avi.html
http://hotfile.com/dl/204644033/84507b6/MatDanh203.avi.html
http://hotfile.com/dl/204644107/9ed0a35/MatDanh204.avi.html
http://hotfile.com/dl/204644021/8570a38/MatDanh205.avi.html
http://hotfile.com/dl/204644463/720e45f/MatDanh206.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645090/345019e/MatDanh207.avi.html
http://hotfile.com/dl/204644993/39c264f/MatDanh208.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645279/45df961/MatDanh209.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645046/babcf5b/MatDanh210.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645143/35ceae2/MatDanh211.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645628/be04722/MatDanh212.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645429/7f5109d/MatDanh213.avi.html
http://hotfile.com/dl/204646042/6a286e4/MatDanh214.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645513/fef8a41/MatDanh215.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645313/4d03992/MatDanh216.avi.html
http://hotfile.com/dl/204646015/0d176da/MatDanh217.avi.html
http://hotfile.com/dl/204646020/3f45b36/MatDanh218.avi.html
http://hotfile.com/dl/204645800/5184456/MatDanh219.avi.html
http://hotfile.com/dl/204646666/776e753/MatDanh220end.avi.html
MKV

http://hotfile.com/dl/204610215/3d83e6d/MatDanh01.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204642374/af01b5c/MatDanh02.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204641932/2ee70cc/MatDanh03.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204643203/ce4eebf/MatDanh04.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204643180/b8219eb/MatDanh05.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204641979/c833214/MatDanh06.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204641811/9ca8874/MatDanh07.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204641809/2d0b50e/MatDanh08.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204641710/9414327/MatDanh09.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204642027/9a72f1d/MatDanh10.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204640891/0ddcbf8/MatDanh11.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204641551/4a1067d/MatDanh12.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204640927/de7de35/MatDanh13.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204641471/57d89fe/MatDanh14.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204640538/1eb7b1e/MatDanh15.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204639663/cb7a595/MatDanh16.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204640999/eb3f75e/MatDanh17.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204640418/9e86cd0/MatDanh18.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204640551/1a5f78d/MatDanh19.mkv.html
http://hotfile.com/dl/204610893/c012c40/MatDanh20end.mkv.html
ryushare
AVI

http://ryushare.com/55955d15b189/MatDanh201.avi
http://ryushare.com/444d94d5252c/MatDanh202.avi
http://ryushare.com/4d65e348a3fb/MatDanh203.avi
http://ryushare.com/3c1e1b0769b1/MatDanh204.avi
http://ryushare.com/4e4eb7ec64ed/MatDanh205.avi
http://ryushare.com/453669797609/MatDanh206.avi
http://ryushare.com/53c3b3cc3696/MatDanh207.avi
http://ryushare.com/4d65e348a403/MatDanh208.avi
http://ryushare.com/444d94d52530/MatDanh209.avi
http://ryushare.com/55955d15b19e/MatDanh210.avi
http://ryushare.com/3c1e1b0769c2/MatDanh211.avi
http://ryushare.com/4d65e348a405/MatDanh212.avi
http://ryushare.com/4364c0300f1d/MatDanh213.avi
http://ryushare.com/55955d15b1a0/MatDanh214.avi
http://ryushare.com/3a4c71bea2c7/MatDanh215.avi
http://ryushare.com/4364c0300f1e/MatDanh216.avi
http://ryushare.com/4d65e348a40c/MatDanh217.avi
http://ryushare.com/55955d15b1a4/MatDanh218.avi
http://ryushare.com/444d94d5253a/MatDanh219.avi
http://ryushare.com/3b354663b8c2/MatDanh220end.avi

MKV
http://ryushare.com/3b354663b771/MatDanh01.mkv
http://ryushare.com/3b354663b766/MatDanh02.mkv
http://ryushare.com/3b354663b746/MatDanh03.mkv
http://ryushare.com/3b354663b770/MatDanh04.mkv
http://ryushare.com/3a4c71bea172/MatDanh05.mkv
http://ryushare.com/3b354663b74e/MatDanh06.mkv
http://ryushare.com/3b354663b753/MatDanh07.mkv
http://ryushare.com/3c1e1b07685d/MatDanh08.mkv
http://ryushare.com/3b354663b745/MatDanh09.mkv
http://ryushare.com/3c1e1b07685f/MatDanh10.mkv
http://ryushare.com/3b354663b735/MatDanh11.mkv
http://ryushare.com/3a4c71bea13f/MatDanh12.mkv
http://ryushare.com/3c1e1b076847/MatDanh13.mkv
http://ryushare.com/3c1e1b07684c/MatDanh14.mkv
http://ryushare.com/3a4c71bea127/MatDanh15.mkv
http://ryushare.com/3a4c71bea11e/MatDanh16.mkv
http://ryushare.com/3a4c71bea133/MatDanh17.mkv
http://ryushare.com/3b354663b727/MatDanh18.mkv
http://ryushare.com/3c1e1b07683a/MatDanh19.mkv
http://ryushare.com/3b354663b738/MatDanh20end.mkv

[/HIDE-REPLY]

 

tuanpham58

New Member
#16
Cục cồn thạch mang lại rất nhiều ưu thếnếu so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp lượng nhiệt lớn, thời gian cháy rất lâu (khoảng ba mươi phút) và quá trình đốt cháy không có cặn, rất thuận lợi trong việc làm sạch bếp cồn thạch. Chính vì thế ngày nay rất nhiều quán ăn, nhà hàng, đám tiệc sử dụng cồn thạch hơn.
 
Top